Status

Single sign-on (SSO)

Gewijzigd op Mon, 18 Sep 2023 om 12:20 PM

Single sign-on (afgekort SSO) stelt eindgebruikers in staat om eenmalig in te loggen, waarna automatisch toegang wordt verschaft tot meerdere applicaties en resources waarvoor dezelfde (gedelegeerde) toegang is ingeregeld. Een veelgebruikte variant die men tegenwoordig tegenkomt, is een SSO gebaseerd op Office 365, Google of Facebook. Het account dat men bij één van deze providers heeft, kan dus gebruikt worden om toegang te krijgen tot andere applicaties die hiervoor ingeregeld zijn.

De voornaamste redenen voor organisaties om SSO te gaan inregelen zijn:

  • Gebruikersgemak voor de eindgebruiker (men hoeft slechts 1 gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden).
  • Meer controle op de aanmeldprocedure met als gevolg dat het netwerk veiliger wordt.


Soorten SSO

Hieronder volgt een opsomming van de soorten SSO die inmiddels door Courseware zijn ingeregeld en worden ondersteund.

Protocol/methodePeopleFluent LMSTotara
SAML (dit is de Courseware voorkeur)VV
CAS
V
LDAPVV
OpenID/OAUTH 2.0VV


User Provisioning

Met User Provisioning kan een organisatie er voor zorgen dat de gegevens van gebruikers binnen meerdere applicaties beschikbaar komen. Hoewel dit in sommige gevallen tijdens het proces van Single sign-on gefaciliteerd kan worden, is dit geen SSO.

Standaard zullen wij de inrichting niet voorzien met de mogelijkheid van User Provisioning. De werkwijze die Courseware daarbij hanteert is om de gebruikers asynchroon aan te maken op basis van een CSV-bestand met daarin de gewenste gebruikersinformatie. De voornaamste reden is, dat we op deze manier meer velden kunnen inlezen dan enkel die velden die noodzakelijk zijn voor het inloggen.

PeopleFluent LMS - inlezen gebruikersgegevens

In het geval van PeopleFluent LMS zullen we de klant vragen periodiek een CSV-bestand aan te leveren op een locatie op onze server. Daar zal dit bestand opgepakt worden door de dagelijkse processen. Het bestand moet de opbouw hebben van een bestand dat ook via de gebruikersinterface via de dataloader zou kunnen worden ingelezen.

Totara - HR-import

In het geval van Totara zullen we de klant vragen periodiek CSV-bestanden (bijv. gebruikers, posities en organisaties) aan te leveren op een locatie op onze server. Daar zullen deze bestanden worden opgepakt als onderdeel van de CRON-jobs.

 

Woordenlijst

Term

Betekenis

SAMLSecurity Assertion Markup Language is een op XML-gebaseerde standaard voor het uitwisselen van authenticatie- en autorisatiegegevens tussen domeinen.
CASThe Central Authentication Service is a single sign-on protocol for the web.
SSOSingle Sign-on
LDAPLightweight Directory Access Protocol is een netwerkprotocol dat beschrijft hoe gegevens uit directoryservices benaderd moeten worden over bijvoorbeeld TCP/IP.
OpenIDOpenID is een gedecentraliseerd authenticatiemechanisme om Single Sign-on op het internet mogelijk te maken.
OAuthOpen Authorization is een open standaard voor autorisatie.
ADFSActive Directory Federation Services is a Single Sign-On solution created by Microsoft.
AzureMicrosoft Azure Platform is een cloud computing-platform van Microsoft waarmee een aantal internetdiensten aangeboden kan worden via het internet of binnen de omgeving van het eigen bedrijf.
IdP

Identity Provider is de partij (het systeem) dat de identiteiten van de gebruikers bevat. Dit systeem levert de identiteiten aan de SP.

Dit is de SAML Authority.

Als de workflow van het SAML-protocol wordt gestart vanaf de IdP, dan noemt men deze IdP initiated.

Dit is in principe altijd het systeem van de klant!

SP

Service Provider is de partij (het systeem) waarop wordt ingelogd door middel van een geauthentiseerd identiteit van een andere partij (IdP). Dit systeem gebruikt de identiteiten van het andere systeem om op haar systeem in te loggen en autorisatie af te dwingen.

Dit is de SAML Consumer

Als de workflow van het SAML-protocol wordt gestart vanaf de SP, dan noemt men deze SP initiated.

Dit is in principe altijd het systeem aan de leeromgevingkant!

LMSLeer Management Systeem


Standaard protocol Courseware

Het standaard protocol waarmee Courseware SSO inregelt voor de leeromgeving van de klant is SAML.

PeopleFluent LMS: Dit protocol kunnen wij in twee varianten inzetten:

  • Voor ADFS/Azure. Hiervoor gebruiken wij Shibboleth als SP.
  • Voor de overige SAML-compliant systemen (denk aan OKTA, SIMS en Custodix.). Hiervoor gebruiken we een binnen Courseware ontwikkelde connector.

Totara: Dit protocol zetten we in op basis van de plugin SAML2 Single sign on. De andere mogelijkheid voor Totara omgevingen is een SSO via de OAuth2 standaard, deze is standaard in Totara beschikbaar.

Aanvragen SSO

Het aanvragen van de SSO verloopt altijd via een consultant. Tijdens de implementatie of op een later moment kan een SSO aangevraagd worden. Hebben jullie interesse om met een SSO te gaan werken? Neem dan contact op met jullie consultant of accountmanager voor de volgende stap hierin.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren